Kredietaanvraag

Een kredietaanvraag wordt gesteld naar aanleiding van een kapitaalbehoefte. Deze kapitaalbehoefte kan bijvoorbeeld ontstaan door tekort aan bedrijfskapitaal of door een noodzaak aan bijkomende investeringen. Bij deze laatste omvat de kredietaanvraag een vraag naar een investeringskrediet.

XANDO
Bedrijfsadvies | Krediet | Kredietaanvraag | Bedrijfskapitaal | Kredietbegeleiding | Kapitaalbehoefte | Bankkrediet | Kredietbemiddeling | Investeringskrediet | Kredietbemiddelaar | Kredietadvies