Bedrijfskapitaal

Bedrijfskapitaal = vlottende activa minus de vreemde middelen op hoogstens 1 jaar minus overlopende rekeningen op het passief. U kunt het bedrijfskapitaal ook uitdrukken in een verhouding, die ook ratio wordt genoemd. Dat wordt dan (vlottende activa)/(vreemde middelen op maximum 1 jaar + overlopende rekeningen passief).
Deze ratio, die liquiditeit in ruime zin wordt genoemd, is dus best groter dan 1.

XANDO
Bedrijfsadvies | Krediet | Kredietaanvraag | Bedrijfskapitaal | Kredietbegeleiding | Kapitaalbehoefte | Bankkrediet | Kredietbemiddeling | Investeringskrediet | Kredietbemiddelaar | Kredietadvies