Kapitaalbehoefte

Een kapitaalbehoefte kan ontstaan wanneer er onvoldoende bedrijfskapitaal is in de onderneming of wanneer bepaalde investeringen noodzakelijk zijn voor de optimale verderzetting van de exploitatie. De kapitaalbehoefte kan worden ingevuld via een kredietaanvraag voor bijkomend bedrijfskapitaal of voor een investeringskrediet.

 

XANDO
Bedrijfsadvies | Krediet | Kredietaanvraag | Bedrijfskapitaal | Kredietbegeleiding | Kapitaalbehoefte | Bankkrediet | Kredietbemiddeling | Investeringskrediet | Kredietbemiddelaar | Kredietadvies