Bankkrediet

Een bankkrediet is een toezegging van een financiële instelling, meer bepaald een bank, dat tot een bepaald bedrag - de kredietlimiet - geld kan worden geleend of geld kan worden opgenomen. Het geleende bedrag plus rente moet op termijn worden terugbetaald aan de bank.

XANDO
Bedrijfsadvies | Krediet | Kredietaanvraag | Bedrijfskapitaal | Kredietbegeleiding | Kapitaalbehoefte | Bankkrediet | Kredietbemiddeling | Investeringskrediet | Kredietbemiddelaar | Kredietadvies