Investeringskrediet

Een investering in materiële vaste activa (bijvoorbeeld een gebouw, machines, installaties, materieel of rollend materieel) of in financiële vaste activa (bijvoorbeeld aandelen van een andere vennootschap) wordt meestal via een investeringskrediet gefinancierd. Een investeringskrediet heeft meestal een looptijd vanaf 3 jaar (voor bijvoorbeeld computermaterieel) tot 20 jaar (voor bijvoorbeeld gebouwen). De looptijd van het investeringskrediet is meestal kleiner of gelijk aan de afschrijvingsduur van de investering.

XANDO
Bedrijfsadvies | Krediet | Kredietaanvraag | Bedrijfskapitaal | Kredietbegeleiding | Kapitaalbehoefte | Bankkrediet | Kredietbemiddeling | Investeringskrediet | Kredietbemiddelaar | Kredietadvies