Kredietbemiddelaar

Een kredietbemiddelaar helpt de ondernemer bij de kredietaanvraag. Hij onderhandelt met de kredietverstrekker opdat de ondernemer of zijn onderneming aan optimale voorwaarden zou kunnen lenen. Tevens onderhandelt de kredietbemiddelaar om de waarborgen aan de kredietverstrekker zo optimaal mogelijk te stellen en zoveel mogelijk vanuit het vermogen van de kredietaanvrager zelf. De kredietbemiddelaar geeft daarbij ook telkens kredietadvies en kredietbegeleiding.

 

Definitie van de kredietmakelaar volgens FOD Economie:

De kredietmakelaar is een kredietbemiddelaar die tussenkomt bij het afsluiten van de kredietovereenkomst zonder gebonden te zijn aan een bepaalde kredietgever (in tegenstelling tot een gevolmachtigde agent).

De kredietmakelaars bieden de financiële producten van meerdere kredietgevers aan.

XANDO
Bedrijfsadvies | Krediet | Kredietaanvraag | Bedrijfskapitaal | Kredietbegeleiding | Kapitaalbehoefte | Bankkrediet | Kredietbemiddeling | Investeringskrediet | Kredietbemiddelaar | Kredietadvies