De kredietverstrekking van Belgische banken aan Belgische niet-financiële ondernemingen is in oktober voor het eerst in vier jaar gedaald. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. De terugval dreigt het debat over kredietschaarste aan te wakkeren.

Het uitstaande bedrag van de bedrijfskredieten was in oktober 0,2 procent kleiner dan in oktober vorig jaar. ‘De aflossingen overtroffen de nieuwe kredieten’, zegt het kredietobservatorium van de Nationale Bank. In september groeiden de bedrijfskredieten nog met 1,2 procent jaar op jaar.

De aanwendingsgraad, de verhouding tussen de gebruikte en de toegekende kredieten, daalde met 0,1 procentpunt tot 72,9 procent. Dat kan een aanwijzing zijn dat de banken hun kredietbeleid beginnen te versoepelen na de forse verstrakking eind vorig jaar.

Bedrijven en banken discussiëren al een jaar over de belangrijkste oorzaak van de vertraagde kredietverlening. Ondernemers verwijzen naar de strengere kredietvoorwaarden van de banken. Bankiers daarentegen zeggen dat de vraag naar kredieten daalt.

Waarheid

De waarheid ligt wellicht ongeveer in het midden. Bedrijven hebben minder kredieten nodig, omdat de economische activiteit lager is dan vorig jaar en ze hun voorraden en investeringen sterk hebben afgebouwd. De banken geven in peilingen toe dat ze tijdens de recessie hun kredietvoorwaarden hebben verstrakt.

Onderzoek van de Europese Centrale Bank toont aan dat de kredietverlening aan bedrijven gemiddeld drie kwartalen achterloopt op de economische groei. Aangezien de groei in ons land in het tweede kwartaal een dieptepunt bereikte, blijft de kredietverstrekking aan de Belgische bedrijven wellicht tot het eerste kwartaal van 2010 dalen.

Bron De Tijd

XANDO
Bedrijfsadvies | Krediet | Kredietaanvraag | Bedrijfskapitaal | Kredietbegeleiding | Kapitaalbehoefte | Bankkrediet | Kredietbemiddeling | Investeringskrediet | Kredietbemiddelaar | Kredietadvies