Een lening krijgen is voor bedrijven nog altijd niet eenvoudig. In een enquête van de federale overheid gaf 22,5 procent van de bedrijfsleiders vorig jaar aan problemen te kennen met kredieten. Een jaar eerder was dat 12 procent. Het aantal bedrijven dat zegt geen kredietprobleem te hebben, daalde in 2009 van 60 naar 53 procent.

In de nasleep van de val van Lehman Brothers probeerde de federale regering iets te doen aan de kredietschaarste voor Belgische bedrijven. Ze richtte daarom in februari 2009 de dienst voor kredietbemiddeling op. Een jaar later heeft die dienst 170 dossiers met succes afgerond. Het gaat om bedrijven waar samen zo’n 1.400 mensen werken.

Zo’n 70 bedrijven kregen ondanks de bemiddeling toch geen krediet, vaak omdat hun dossier te slecht of te risicovol was. Een derde groep van 20 dossiers is nog in behandeling.

Bron De Tijd

XANDO
Bedrijfsadvies | Krediet | Kredietaanvraag | Bedrijfskapitaal | Kredietbegeleiding | Kapitaalbehoefte | Bankkrediet | Kredietbemiddeling | Investeringskrediet | Kredietbemiddelaar | Kredietadvies