Een onderneming die een duidelijk zicht geeft op haar financiële toestand heeft betere kansen om krediet te krijgen, dan eentje die weinig cijfers toont. Dat klinkt weinig verbazend, het is zelfs stilaan een wijd verspreide ‘waarheid’, maar het was eigenlijk nooit uitvoerig onderzocht.

Onderzoekers Tom Van Caneghem en Geert Van Campenhout, verbonden aan de HUB (Hogeschool-Universiteit Brussel) zetten zich aan de klus om de situatie te onderzoeken bij bijna 80.000 Belgische kmo’s (volgens de Europese definitie: tot 250 werknemers, 40 miljoen euro omzet en 27 miljoen euro aan bedrijfsactiva). Ze bekeken of die bedrijven een volledige jaarrekening neerleggen, met alle informatie, dan wel een volgens het verkorte schema, dus met beperkte gegevens. Daarnaast onderscheidden ze jaarrekeningen die wel of niet gecontroleerd waren door een externe auditor. Externe controle geeft derden zoals leveranciers of banken meer zekerheid over de juistheid van de cijfers.

‘We zagen bevestigd wat de theorie voorspelde’, vertelt Van Caneghem. Wie meer inzage geeft in zijn cijfers, werkt meer met vreemd vermogen. En dat speelt nog sterker als de informatie extern geaudit is.

Kansen vergroten

Meer informatie leidt dus tot een betere toegang tot krediet. Of is het een vraag naar krediet, die ertoe leidt dat het bedrijf verplicht is meer informatie te geven? ‘100 procent sluitend kan je op basis van ons onderzoek geen uitspraak doen’, zegt Van Caneghem. ‘Er is een samenhang aangetoond, geen oorzaak en gevolg. Toch durf ik te zeggen dat het verstrekken van kwaliteitsvolle informatie, de kansen op krediet - zij het van de bank of van je leveranciers - vergroot. Een kleine kmo die er niet toe verplicht is een externe audit te laten uitvoeren, zou dit bijvoorbeeld vrijwillig kunnen doen.’

Een ouder bedrijf heeft het voordeel naar zijn lange, liefst vlekkeloze staat van dienst te kunnen verwijzen, maar heeft ook al langer tijd gehad om enige reserve op te bouwen en niet zo snel een beroep te moeten doen op vreemd vermogen. Een groeibedrijf heeft meer nood aan kapitaal dan eentje dat rustig voortboert, de ene sector is de andere niet qua financieringsgewoonten. Zo hebben allerlei factoren mee een invloed op de mate waarin met vreemd vermogen wordt gewerkt. ‘Onze resultaten zijn gecorrigeerd voor een hele reeks factoren’, zegt Van Caneghem. ‘Grootte, leeftijd, aandeel van tastbare activa in het totaal, groeitempo, sector. Maar de correlatie van kwaliteitsvolle informatie en krediet blijft overeind.’

Bron De Tijd

 

XANDO
Bedrijfsadvies | Krediet | Kredietaanvraag | Bedrijfskapitaal | Kredietbegeleiding | Kapitaalbehoefte | Bankkrediet | Kredietbemiddeling | Investeringskrediet | Kredietbemiddelaar | Kredietadvies