De Belgische banken kenden in maart weer meer kredieten toe aan bedrijven dan een jaar geleden. Het is de eerste stijging na vijf opeenvolgende maanden met een daling. Dat blijkt uit gisteren gepubliceerde statistieken van de Nationale Bank (NBB).

In maart lag het bedrag aan uitstaande bedrijfskredieten 0,9 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. In februari was nog sprake van een jaar-op-jaardaling van 0,3 procent.

De gisteren gepubliceerde cijfers houden voor het eerst rekening met kredieten die geëffectiseerd werden en dus uit de balans van de banken verdwenen. Door een grote effectiseringsoperatie in december was het bedrag aan uitstaande kredieten plots fors gedaald. Die daling is nu gecorrigeerd in de statistieken.


07:00 - 11/05/2010 Copyright © De Tijd

 

XANDO
Bedrijfsadvies | Krediet | Kredietaanvraag | Bedrijfskapitaal | Kredietbegeleiding | Kapitaalbehoefte | Bankkrediet | Kredietbemiddeling | Investeringskrediet | Kredietbemiddelaar | Kredietadvies