"VRAAG HET AAN”: Financiële steun voor zelfstandigen en ondernemingen ingevolge de Coronacrisis

 

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de economie van dit land. Dat zet druk op de financiële situatie van heel wat zelfstandigen en ondernemingen. Velen onder hen lijden een aanzienlijk omzetverlies.

Er zijn tal van financiële steunmaatregelen genomen: zowel op federaal niveau als door de Vlaamse overheid. Heeft u nog vragen? Bel 0476/90.64.83 of mail annuska@avhadvies.eu  VRAAG HET AAN!

Federaal

* Via het sociaal verzekeringsfonds

   Crisisoverbruggingsrecht

 • Vorm van werkloosheidsuitkering voor zelfstandigen 
 • Voor ondernemers die verplicht volledig of gedeeltelijk moeten sluiten.
 • Bedragen: voor maanden april t/m september: 1.614,10€ (gezinslast), 1.291,69€ (zonder gezinslast); voor maanden oktober t/m december: verdubbeling van deze bedragen

   Relanceoverbruggingsrecht

 • Minimuminkomen voor zelfstandigen die hun activiteiten hervatten
 • Bij een omzetverlies van minstens 10 % en verplichte sluiting tot 3 mei of langer
 • Bedragen: 1.614,10€ (gezinslast), 1.291,69€ (zonder gezinslast)
 • Deze uitkering kan niet gecumuleerd worden met een andere uitkering door uw sociaal verzekeringsfonds

* Via website van RSZ

   Uitstel RSZ-betaling

 • Uitstel kwartaalbijdragen 2020 en eindafrekening 2018
 • Voor alle ondernemers

   Kwijtschelding RSZ-betaling

 • Kwijtschelding van de patronale bijdrage voor het derde kwartaal 2020
 • Voor ondernemingen met verplichte sluiting, op basis van check door RSZ: “Check-RSZ-compensatie”

 

Voor alle ondernemers: Fiscale regeling

 • Bij aanvraag van een afbetalingsplan van belastingen, geldt er een vrijstelling van intresten en boetes
 • Verliezen van 2020 kunnen van de winst van 2019 worden afgetrokken: deadline voor indiening is 30/11/2020

Nog uit te werken: Eindejaarspremie horeca

 • Tijdelijk werkloze horecamedewerkers krijgen volledige eindejaarspremie
 • Voor alle horecamedewerkers

 

Vlaanderen

* via VLAIO

   Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme

 • Voor periode van 01/10/2020 tot 15/11/2020 OF periode van 19/10/2020 tot 15/11/2020
 • Bij een omzetverlies van minstens 60% (omzetdaling is aan te tonen) of verplichte sluiting (omzetverlies is niet aan te tonen). De referentieperiode is dezelfde van jaar 2019.
 • Steunpremie: 
 • 10% van de omzet (excl. btw) van de referentieperiode van jaar 2019
 • voor zelfstandigen in bijberoep 5% van de omzet (excl.btw)
 • voor starters is de referentiebron het financieel plan

   Handelshuurlening

 • Voorwaarde: Verhuurder dient minimum 1 maand huur kwijt te schelden
 • Steunvorm: Lening ten bedrage van  twee maanden huur; intrest bedraagt 2%; looptijd 18 maanden en terugbetaling aflossing vanaf 7e maand
 • Bij verplichte sluiting en voor bedrijven uit de evenementensector

* via uw bank en PMV

   Overheidswaarborg: voor alle ondernemers

 • Borgstelling/garantie van de overheid voor moeilijk verkrijgbare bankleningen
 • Waarborgregeling met kostprijs 0,25% per jaar op 75% van het leningsbedrag
XANDO
Bedrijfsadvies | Krediet | Kredietaanvraag | Bedrijfskapitaal | Kredietbegeleiding | Kapitaalbehoefte | Bankkrediet | Kredietbemiddeling | Investeringskrediet | Kredietbemiddelaar | Kredietadvies